Robert Irwin

AISTHESIS: ประติมากรรมแสงและการรับรู้

AISTHESIS: ประติมากรรมแสงและการรับรู้

นิยามการออกแบบแสงในที่ว่างที่"มากกว่าเห็นด้วยตา คือมาเพื่อรู้สึก" พบกับคอลเล็กชั่นพิเศษจากสองศิลปิน Robert Irwin และ James Turrell กับผลงานการออกแบบประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดา