Contact : แสง เงา การสะท้อน และจุดเชื่อมต่อ

งานของผมตั้งอยู่บนขอบเขตของของการรับรู้ ความเข้าใจ จินตนาการ และความคาดหมายของมนุษย์ สำหรับเราทุกคนแล้วขอบเขตนั้นคือเส้นแบ่งความรู้สึก รู้สำนึก และความไม่รู้
— Olafur Eliasson
Inside Foundation Louis Vitton, Paris.

ภายในอาคาร Foundation Louis Vitton, Paris.

ภายในบริเวณที่เงียบสงบของปารีส เป็นที่ตั้งของอาคาร Foundation Louis Vuitton, อันออกแบบโดย Frank Gehry สถานที่แห่งนี้เป็นจุดนัดพบของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่นเดียวกับ Contact ผลงานการออกแบบของศิลปินเดนนิช-ไอริช Olafur Eliasson ที่ได้ดึงดูดผู้เข้าชมจากทั่วมุมโลก (รวมถึงผู้เขียนด้วย) ให้มาสัมผัสถึงผลงานการออกแบบนิทรรศการเชิงประสบการณ์แบบล้ำยุค อันสะท้อนถึงมุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อมนุษย์

Contact Entrance

ทางเข้าชมงาน

ตัวงานประกอบด้วยพื้นที่สองส่วนหลัก ได้แก่ Map for unthought thoughts และ Contact คั่นกลางด้วยสองวัตถุทรงกลมชื่อว่า Double Infinity

ก่อนจะเข้าไปในส่วนการแสดงหลัก ผู้เข้าชมจะได้ “สัมผัส” กับ Touchเป็นอย่างแรก

Touch by Olafur Eliasson

Touch โดย Olafur Eliasson

จากนั้นเราจึงสามารถก้าวผ่านเข้าไปภายในตัวงานได้อย่างเชื่องช้า ค่อยปรับประสาทสัมผัสกับความมืด เข้ามายัง Map for unthought thoughts อันเป็นห้องมืดครึ่งวงกลม กรุกระจกหนึ่งด้าน มีไฟส่องสว่างจากเพียง “ตรงกลางห้อง” เชื้อเชิญให้เราขยับเข้าไปพิจารณาวัตถุที่จุดศูนย์ ถอยห่างออกมาเพื่อพิจารณาเงาเรขาคณิตที่ตกกระทบ ปรากฎแปรเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของเราอย่างต่อเนื่อง

Map for unthought thoughts by Olafur Eliasson

Map for unthought thoughts โดย Olafur Eliasson

Map for unthought thoughts' shadow.

เงาของ Map for unthought thoughts ที่ตกกระทบบนระนาบผนัง

Map for unthought thoughts' details

รายละเอียดของ Map for unthought thoughts

ในห้องเล็กแคบยาวที่คั่นกลางระหว่างทั้งสองเวิ้ง เราจะได้สัมผัสกับ Double Infinity วัตถุทรงกลมที่สะท้อนภายนอกเข้ามายังภายใน เคลื่อนไหวเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาไม่รู้จบ

Double Infinity by Olafur Eliasson

Double Infinity โดย Olafur Eliasson

ก้าวเข้ามายัง Contact เวิ้งที่ให้เราสัมผัสประสบการณ์คล้ายอยู่ใจกลางของสุริยะคราส เส้นขอบฟ้าในจินตนาการล้อมพื้นที่มืดสลัวราวกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติในห้วงอวกาศ เมื่อเราไต่ขึ้นทางลาดโค้งไปบนเนินกึ่งกลาง เราจะรู้สึกถึงภาพสะท้อนเลือนลางของตัวเราในอีกด้านหนึ่งของเงามืด บนเนินโค้งอีกฝั่งหนึ่งของดวงดาว

Contact by Olafur Eliasson

Contact โดย Olafur Eliasson

From the core of an eclipse

มุมมองจากกึ่งกลางของคราส

งานของ Olafur Eliasson ทำให้เรามองเห็น “ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรา ที่ว่าง และเอกภพ" ผ่านการออกแบบประสบการณ์และความรู้สึกอันซับซ้อน การสลับสับเปลี่ยนระหว่างแสงและเงา การปรากฏและเลือนหาย ความแน่ใจและความไม่แน่ใจ เรามองเห็นสิ่งหนึ่งและเกิดคำถาม ถามกับตนเองว่าเราเห็นเป็นเช่นไร เราพิสูจน์ได้แล้วเราจึงเชื่อเช่นนั้น

Bridge from the future by Olafur Eliasson

Bridge from the future โดย Olafur Eliasson

ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ©Futurecrafter

Olafur Eliasson: Contact at Fondation Louis Vuitton, Paris, France
17 ธันวาคม 2557 – 16 มกราคม 2558

ผลงาน Contact ไม่ใช่ภาพหรือการนำเสนอสิ่งใด หากแต่เป็นการรับรู้ถึงความสามารถที่จะไขว่คว้า เชื่อมต่อ แม้กระทั่งการส่งผ่านตัวเราไปยังที่แห่งอื่นของผู้อื่นก็เป็นได้
— Olafur Eliasson