Tape Paris : ในที่ว่างแห่งเทป

กระบวนการพันเสาคอนกรีตสำหรับงานนี้สำเร็จลงได้ด้วยแรงของสิบสองคนในสิบวัน เนรมิตโถงทางเข้าของ Palais de Tokyo ให้เป็นอุโมงค์วงกตจากเทปใสที่มีระยะทางยาวถึง 50 เมตรและสูง 6 เมตรจากพื้นแกลอรี
— Numen/For Use
Inside the entrance hall of Palais de Tokyo

บริเวณโถงทางเข้าของ Palais de Tokyo

ภายใน Palais de Tokyo ได้มีการจัดแสดงงาน Tape Parisเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ "Inside” ซึ่งออกแบบและจัดแสดงโดยกลุ่มนักออกแบบชาวเวียนนา Numen/For Use งานชิ้นนี้ใช้เทปใสเป็นวัสดุหลักในการสร้างอุโมงค์ทางยาวที่แตกแขนงครอบคลุมโถงทางเข้าของแกลอรีอย่างลงตัว

Inside the entrance hall of Palais de Tokyo

บริเวณโถงทางเข้าของ Palais de Tokyo

ค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางภายในอุโมงค์พื้นผิวโปร่งแสง สัมผัสกับพื้นผิวอุโมงค์ที่มีแรงตึงสะท้อนกลับรอบๆตัวเรา ชวนให้นึกถึงปฎิกริยาของแรงสะท้อนกลับแบบที่พบได้ในธรรมชาติ

Space inside the Tape Paris

ภายในอุโมงค์ Tape Paris

Kids exploring the space like a playground

เด็กที่เข้ามาชมงานเล่นสนุกกับตัวงานคล้ายอยู่ในสนามเด็กเล่น

แนวคิดหลักของนักออกแบบที่สร้างงานชิ้นนี้ คือต้องการออกแบบประสบการณ์ให้ผู้เข้าชมได้เข้าถึงสัมผัสแบบธรรมชาติ ความยืดหยุ่นที่ล้อมรอบ คล้ายการท่องเข้าไปในตัวของเรา ทั้งน่าฉงนและน่าตื่นเต้น

Inside the installation

พื้นที่ภายในของ Tape Paris

The various curve welcome us to explore, play, and rest

ส่วนโค้งต่างๆของพื้นที่ภายใน เหมาะกับการเล่นสนุก ค้นหา หรือพักผ่อนทอดกาย

The tunnels lead us to many directions

ทางแยกภายในอุโมงค์นำไปยังส่วนต่างๆ

View from below

มองจากด้านล่าง