Interaction

Nightmare: สบตากับความกลัว ตัวตน และคนรอบข้าง

Nightmare: สบตากับความกลัว ตัวตน และคนรอบข้าง

งานออกแบบที่คำถามกับการรับรู้ของเราที่มีต่อตัวตนของเราและสิ่งรอบข้าง ณ ขณะที่ใบหน้าของเราถูกถ่ายทอดไปปรากฏในที่อื่น บริเวณอื่นที่ไม่ใช่ร่างกายของเรา

RÉSERVE DÉBOUSSOLÉE: ชมงานศิลป์หลากมิติ

RÉSERVE DÉBOUSSOLÉE: ชมงานศิลป์หลากมิติ

นวัตกรรมแห่งการจัดแสดงงานศิลป์ โดยมุ่งให้ผู้เข้าชมได้ชมคอลเลกชั่นภาพภ่ายไปพร้อมกับดนตรีที่เข้ากันอย่างลงตัว

AURA : บรรเลงท่วงทำนองแห่งแสง

AURA : บรรเลงท่วงทำนองแห่งแสง

รูปแบบใหม่ของการออกแบบแสงสว่าง โดยผสมผสานการให้แสง ท่วงมำนองดรี และปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ จัดแสดงภายในงาน Biennale design Saint Étienne ประเทศฝรั่งเศส