Object

Chair 3/4 : นิยามใหม่ของเก้าอี้

Chair 3/4 : นิยามใหม่ของเก้าอี้

เก้าอี้จาก Sandro Lominashvil กับลูกเล่นบิดโครงสร้าง ความเรียบง่ายแต่โดดเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองทางความคิดที่ซับซ้อน

Prism: มิติเครื่องเรือนจากการเคลื่อนไหว

Prism: มิติเครื่องเรือนจากการเคลื่อนไหว

ชุดคอลเลกชั่นเครื่องเรือนจาก  Studio 22 มุ่งสะท้อนมิติต่างๆของแสงผ่านกาลเวลาและความเคลื่อนไหว