Aura

AURA : บรรเลงท่วงทำนองแห่งแสง

AURA : บรรเลงท่วงทำนองแห่งแสง

รูปแบบใหม่ของการออกแบบแสงสว่าง โดยผสมผสานการให้แสง ท่วงมำนองดรี และปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ จัดแสดงภายในงาน Biennale design Saint Étienne ประเทศฝรั่งเศส