Sandro Lominashvil

Chair 3/4 : นิยามใหม่ของเก้าอี้

Chair 3/4 : นิยามใหม่ของเก้าอี้

เก้าอี้จาก Sandro Lominashvil กับลูกเล่นบิดโครงสร้าง ความเรียบง่ายแต่โดดเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองทางความคิดที่ซับซ้อน