Exhibition

Biennale Design Saint Étienne 2015

Biennale Design Saint Étienne 2015

จัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งที่ 9 ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยมีหัวข้อหลักคือ The Experience of Beauty คัดสรรงานออกแบบที่ให้ความสำคัญกับรูปทรง ความหมาย ความงามและการใช้งานที่ให้คุณค่า

Lina Bo Bardi: Together

Lina Bo Bardi: Together

นิทรรศการทางศิลปะเพื่อสถาปนิกหญิง Lina Bo Bardi หนึ่งในผู้สร้างอิทธิพลให้แก่วงการออกแบบสมัยใหม่ และยังเป็นผู้อุทิศตนให้แก่การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของบราซิลด้วยการออกแบบและสถาปัตยกรรม

Biennale of Architecture 2014: องค์ประกอบพื้นฐานทางสถาปัตย์

Biennale of Architecture 2014: องค์ประกอบพื้นฐานทางสถาปัตย์

รายงานพิเศษ พบกับบรรยากาศของงาน Venice Biennale 2014 ในส่วน Central Pavilion หัวข้อ elements of architecture (e o a) กำกับโดย Rem Koolhass ว่าด้วยเรื่องขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม อันเป็นส่วนสำคัญที่สามารถสร้างบริบทแวดล้อมให้แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่การใช้สอย