France

Biennale Design Saint Étienne 2015

Biennale Design Saint Étienne 2015

จัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งที่ 9 ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยมีหัวข้อหลักคือ The Experience of Beauty คัดสรรงานออกแบบที่ให้ความสำคัญกับรูปทรง ความหมาย ความงามและการใช้งานที่ให้คุณค่า